S-a dat startul procesulului de preluare a cererilor pentru acordarea de burse şi ajutoare sociale speciale aferente semestrului II al anului universitar curent. Operaţiile se vor desfăşura în conformitate cu Procedura internă privind acordarea burselor şi ajutoarelor sociale speciale în UPT.

Dosarele se depun la secretariatele facultăţilor, în perioada 19.05.2016 – 31.05.2016, , conform programului de funcţionare a acestora. Secretariatele au obligaţia de a verifica datele înscrise în cererea tip precum şi componenţa tuturor actelor necesare acordării bursei, sau după caz a ajutorului social special.

Dosarele vor ramâne la secretariatele facultăților, iar la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul UPT va fi trimis doar tabelul centralizator până în data de 1.06.2016. Tabelul va fi transmis în format listat (semnat și ștampilat de către comisia de la nivelul facultății) cât şi electronic, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Situațiile (tabelele) transmise de către facultăți după data de 1.06. 2016 nu vor mai fi luate în considerare.


În data de 2.06.2016, la ora 10:00 se va întruni la sediul CCOC Comisia de jurizare a dosarelor compusă din: Directorul CICOC, studenții senatori și reprezentanții organizațiilor studențești legal constituite din cadrul UPT – pentru a analiza solicitările și a face propunerile ce se impun.


Cuantumul bursei sociale speciale în anul universitar 2015- 2016 este de maxim 100 de lei/lună, iar cel al ajutorului social special este de maxim 200 lei/semestru.

Procedura de acordare
Cerere tip pentru bursa sociala speciala
Cerere tip pentru ajutor social special

Tabel centralizator - pentru secretariate