ActivitățI CCOC

Ziua portilor deschise – prin intermediul acestui eveniment elevii de liceu din anii terminali, dar nu numai au ocazia sa viziteze Universitatea Politehnica UPT, sa intre in contact cu oferta educationala a universitatii sau chiar sa fie consiliati de catre CCOC.

După aproximativ un an de la finalizarea studiilor, odată cu procesul de înmânmare a diplomelor, fiecar absolvent completează un chestionar de inserţie pe piaţa muncii. Obiectivele acestei activităţi sunt:
1. Întocmirea unei statistici privind ocuparea profesională a absolvenţilor universităţii.
2. Identificarea secţiilor cu deficit de angrenare a absolvenţilor universităţii pe piaţa muncii
3. Identificarea de măsuri în ceea ce priveşte angrenarea deficitară pe piaţa forţei de muncă a absolvenţilor unora dintre specializările oferite de Universitatea Politehnica din Timişoara.

 

Pentru  a  creea o legatură cât mai bună între studenţi / absolvenţi şi piaţa muncii (mediul societal), CCOC a creeat o bază de date unde studenţii/absolvenţii îşi pot încarca CV-ul, iar companiile îşi pot posta ofertele disponibile la un moment dat. Acest lucru se poate reliza prin creearea unui cont, atât de către studenţi/absolvenţi, cât şi de companii/instituţii. Companiile pot vizualiza CV-urile din baza de date.

Universitatea Politehnica din Timişoara, prin intermediul CCOC, a implementat recent două proiecte finanţade din fonduri europene:

1. Schemă inovativă pentru tranziţia de la şcoală la piaţa muncii pentru studenţi + partener al CCIAT

2. Absolvenţii şi piaţa muncii - partener al MECTS şi UEFISCDI

În fiecare an universitar CCOC organizează o vizită de informare la instituţiile Uniunii Europene de la Bruxelles, Strasbourg şi Luxemburg.Această vizită este destinată pe de o parte studenţilor de la Facultatea de Ştiinţele Comunicării, fiind o vizită de studiu, dar şi studenţilor de la celelalte 9 facultăţi (cei mai buni în funcţie de rezultatele la învăţătură) ca premiere.

De asemenea organizează excursii de informare (la diverse companii/instituţii, Parlamentul României, instituţiile Uniunii Europene, şa)

CCOC editează periodic diverse materiale în scopul informării şi consilierii studenţilor. Iată câteva dintre acestea: ghidul studentului, ghid de informare şi orientare în carieră, diverse broşuri şi pliante

 

În fiecare an, CCOC împreună cu echipele de voluntari (cadre didactice şi studenţi) prezintă elevilor din peste 100 de licee, oferta educaţională a Universităţii Politehnica din Timişoara, distribuind tot atâtea afişe şi peste 15000 de plante.

În relaţia cu mediul societal Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din UPT este preocupat de identificarea a cât mai multe oferte pentru studenţii şi absolvenţii săi. Acestea se referă la: stagii de practică, internshipuri, locuri de muncă, colaborări în ceea ce priveşte elaborarea proiectului de diplomă sau disertaţie, burse private, prezentări de companii. Ofertele rezultate din aceste colaborări sunt prezentate în permanenţă prin intermediul căilor de informare şi comunicare ale CCOC.

Universitatea Politehnica Timişoara organizeaza de două ori pe an (primăvara și toamna) evenimentul ,,Zilele Carierei în UPT”, manifestare destinată studenţilor, masteranzilor şi absolvenţilor, dar şi companiilor, instituţiilor de profil interesate să ofere oportunităţi de carieră pentru tineri.

Acţiunea Zilele Carierei cuprinde următoarele activităţi:
- prezentări de companii şi vizite;
- zile de stand;
- traininguri şi workshopuri axate pe carieră şi companii
Află mai multe detalii..

 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul UPT prin Oficiului de Intermediere a Relatiei cu Mediul Societal organizeaza periodic impreuna cu institutiile/companiile partenere, prezentari de oferte pentru studenti si absolventi (locuri de munca, oferte de practica sa).
Aceste actiuni nu implica din partea companiilor interesate niciun fel de costuri (mai putin cele legate de afise, pliante, materiale promotionale specifice). De asemenea accesul studentilor/absolventilor la aceste actiuni nu implica costuri.