Universitatea Politehnica Timișoara, cu sprijinul  Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, implementează în perioada 15 iulie-15 decembrie proiectul ,,Servicii de consiliere şi orientare în carieră a elevilor si studenţilor - în vederea accesului la învăţământul superior tehnic a mediilor dezavantajate social şi prevenirea abandonului universitar”, având ca scop informarea elevilor, din clasele a XI-a și a XII-a, asupra ofertei educaționale existente, dar și a facilităților și oportunităților de care pot beneficia ca și viitori studenți.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învatamantul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în cariera). Pentru îndeplinirea acestuia, cadre didactice ale Universității Politehnica, împreună cu reprezentanții sudenților, au interacționat cu elevii din 6 județe ale țării, respectiv Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți și Gorj.

În principal, sunt vizați elevii din zonele defavorizate, acestora prezentandu-li-se  în detaliu fiecare facultate în parte punându-se  accent pe beneficiile oferite, dar și pe aspectele de care ar trebui să țină cont, indiferent de universitatea aleasă. De asemenea prin intermediul materialelor oferite, aceștia pot analiza în de-aproape opțiunile pe care le au.