În relaţia cu mediul societal Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din UPT este preocupat de identificarea a cât mai multe oferte pentru studenţii şi absolvenţii săi. Acestea se referă la: stagii de practică, internshipuri, locuri de muncă, colaborări în ceea ce priveşte elaborarea proiectului de diplomă sau disertaţie, burse private, prezentări de companii. Ofertele rezultate din aceste colaborări sunt prezentate în permanenţă prin intermediul căilor de informare şi comunicare ale CCOC.