Aceasta pagina se adreseaza in principal studentilor dar si absolventilor UPT, elevilor care doresc sa se indrepte catre UPT si companiilor care doresc sa interactioneze cu UPT studentii si absolventii sai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLUNTARIAT
 
 
Regulamentul OCPS
 

Regulamentul OCPS

Oficiului de Coordonare a Practicii (OCP) asigură:

a. Întocmirea, implementarea, monitorizarea prevederilor „Regulamentului privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților în UPT", precum, evaluarea lor periodică și supunerea lor pentru aprobare Biroul Executiv al Senatului UPT;

b. Monitorizarea intocmirii syllabus-urilor pentru practica studenților pe programe de studii;

c. Sprijinirea, îndrumarea și monitorizarea activității „responsabililor de practică" de la nivelul facultăților, departamentelor și catedrelor, precum și a activității de practică a studenților;

d. Verificarea și avizarea documentelor de practică de la nivelul facultăților;

e. Inițierea și organizarea de acțiuni de formare și perfecționare a cadrelor didactice implicate în activitatea de practică;

f. În colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră -CICOC- initiază și derulează proiecte de dezvoltare a activității de practică a studenților, pe coordonate complementare celor curriculare;

g. În colaborare cu
Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră -CICOC- generează diverse materiale suport și/sau de promovare a activității de practică a studenților;

h. În colaborare cu
Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră -CICOC- va crea și întreține evidența informatică cu beneficiarii concreți ai activitîții de practică a studenților;

i. În colaborare cu
Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră -CICOC- întreține pagina web referitoare la practica studenților;

j. În colaborare cu
Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră -CICOC- atrage fonduri pentru desfaurarea practicii studentilor.Descarca aici Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului de Coordonare a Oficiului de Practica al UPT

Informații suplimentare:

Regulament OCPS UPT

 
MULTIMEDIA
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de contact
 

Cladirea Rectoratului UPT
P-ta Victoriei, Nr. 2, Etaj 1, Sala 111
Timisoara, Romania

Tel/Fax 0256 403163
ccoc@upt.ro
http://ccoc.upt.ro
 
Doresc informatii legate de:
 
Studenti
Absolventi
Elevi
Companii
Copyright © 2017 CCOC. Toate drepturile rezervate
Royalty
Web design by